Chr. Muziekvereniging

DE LYTSE 

SUDWESTHOEKE

Muziek in Stavoren, Warns e.o.

De dirigent

Even voorstellen....dirigent Guus Pieksma

 

Ik ben in 1966 geboren in Uitwellingerga. Een tweelingdorp naast Oppenhuizen onder de rook van Sneek.Alles wat met muziek te maken heeft, heeft invloed op mijn leven gehad. Als zevenjarige liep ik mee met de plaatselijke drumband en iets later ben ik bij de brassband in het dorp gaan spelen.

Bij de muziekschool in Sneek heb ik blokfluit, piano- en slagwerkles gekregen.Na de middelbare school ben ik gaan studeren aan de Muziek Pedagogische Academie in Leeuwarden, met als hoofdvak slagwerk en piano.

Daarnaast heb ik orkestdirectie gestudeerd.Hierna heb ik mijn opleiding vervolgt aan het Sweelinck Conservatorium van Amsterdam.

 

De opleiding in Amsterdam is echt klassiek gericht en je wordt opgeleid als uitvoerend musicus. Mijn docenten voor kleine trom en pauken waren Jan Pustjens en Jan Labordus van het Concert Gebouw Orkest.

Melodisch slagwerk werd onderricht door Peter Prommel. Naast de klassiek gerichte opleiding ben ik tevens opgeleidt in drums, multi percussie en ensemblespel.Als slagwerker heb ik veel gespeeld in symfonieorkesten en ensembles maar ook solistisch opgetreden.

 

Ruim 25 jaar woon ik in Sneek, ben getrouwd met Sjoukje (zij speelt bugel) en we hebben 3 tienerkinderen. Een dochter die naast haar middelbare school een musicalopleiding volgt. Een pianospelende zoon met ambitie en een drummende zoon die ook nog eens graag aan theater en dans doet. Alle drie geweldige kinderen die hun eigen weg volgen.

 

Naast mijn dagelijks werk als orkestleider/dirigent en instructeur bij verschillende vereniging in de provincie ben ik werkzaam als artistiek didactisch docent bij Atelier Majeurs. Een cultuur/onderwijsinstelling in de gemeente Opsterland waar ik schoolmuziek geef op diverse lagere scholen. Daarnaast heb ik een eigen slagwerkschool in Sneek waar leerlingen van jong tot oud trommelen, drummen of melodisch slagwerk kunnen leren. Wekelijks geef ik nog slagwerk- en koperles bij enkele muziekverenigingen, ben betrokken bij muziekactiviteiten tijdens buitenschoolse opvang. Doe met regelmaat jeugd-muziekprojecten, ad-hoc musiceren met groepen kinderen van allerlei niveaus en leeftijden.

Ik zoek elke keer weer een uitdaging om het iedereen naar de zin te maken zodat de jeugd een leerzame, maar vooral leuke muziekdag beleeft.Overdag ben ik veel met muziek bezig. Zo vind ik het leuk om muziek te arrangeren, met regelmaat een masterclass dirigeren te volgen.

Maar ook met mij zelf verder te ontwikkelen door het volgen van studies en bijscholing op het gebied van slagwerk, instructie, koperblazen en orkestdirectie.Natuurlijk doe ik wel iets buiten de muziek. Ik ben een fanatieke hardloper en maak wekelijks vele kilometers op mijn hardloopschoenen.

 

Het is een uitdaging om bij De Lytse Súdwesthoeke in Stavoren dirigent te zijn. Ik wil dan ook graag dat de muzikanten sterker en daadkrachtiger worden. Zo wil ik graag meer werken aan klank, dynamiek en techniek. Je kunt eenzelfde stuk op verschillende manieren spelen. Door de vlakte er uit te halen, soms net een ander tempo te pakken, veel aandacht te besteden aan de dynamiek en zorgen dat het recht onder elkaar staat, zal hetzelfde stuk in eens heel anders gaan klinken. Er is meer dan alleen maar luid spelen. Tijdens de repetities zijn we druk bezig om hier aan te werken. Het is natuurlijk heel lastig om allerlei instructies op te volgen om een stuk anders te laten klinken. Tijdens de repetities geel ik veel aandacht aan ritmiek, klankkleur, opvatting en sfeer en motiveer de muzikanten om thuis te oefenen op het repertoire. Zo zie ik alle kansen om fanfare De Lytse Súdwesthoeke, nog meer uitstraling te geven. Met z’n allen zijn we een weg ingeslagen van het perfectioneren van de muziek, plezier hebben in de wekelijkse repetitie en stapsgewijs de lat hoger te leggen.

Met mijn enthousiasme en gedrevenheid wil ik graag het beste uit de muzikanten halen. Door wekelijks aanwezig te zijn op de repetitie en door thuisstudie van de leden om embouchure en techniek te ontwikkelen voor zowel blazers als slagwerkers. Ik voel mij thuis bij een geweldige club mensen van De Lytse Súdwesthoeke in Stavoren.

 

Een muzikale groet,

Guus Pieksma

CONTACT

Vragen of opmerkingen, vul het formulier in 

Uw bericht is verzonden